Tag : Asli Enver dete

Asli Enver je postala majka!

Turski glumci često budu meta u natpisima medija u Turskoj. Ponekad su te priče neistinite i šteta ugledu glumaca.

Kompletan Članak