Tag : Adresi Olmayan Ev

Boran Kuzum u projektu Adresi Olmayan Ev | Kuća bez adrese

T.R. Nemačka kompanija Arthood Entertainment stekla je prava na svetsku prodaju distopijskog filma Adresi Olmayan Ev | Kuća bez adrese.

Kompletan Članak