Tag : Istanul

Galata kao simbol Istanbula – Turske Destinacije

Mnogo je spomenika u gradu za kojega je Napoleon kazao da kad bi svijet bio jedna država, on bi bio glavni grad. I osmanski su sultani...

Kompletan Članak