Crkva svetog Petra i Pavla - Turske destinacije

Još jedna od crkvi koja se nalazi u Istanbulu, i to u modernome gradskom središtu, na Galati, jest crkva svetoga Petrea i Pavla (tur. Saint Peter ve Saint Paul Kilisesi). Ikona djevice Hodegetrije koja se smatra zaštitnicom Istanbula i za koju je se vjeruje da ju je dao napraviti evanđelist Luka drže se glavnim crkvenim ...

Crkva svetog Petra i Pavla - Turske destinacije

Još jedna od crkvi koja se nalazi u Istanbulu, i to u modernome gradskom središtu, na Galati, jest crkva svetoga Petrea i Pavla (tur. Saint Peter ve Saint Paul Kilisesi).

Ikona djevice Hodegetrije koja se smatra zaštitnicom Istanbula i za koju je se vjeruje da ju je dao napraviti evanđelist Luka drže se glavnim crkvenim relikvijama.

Crkva se spasila iz požara 1731, ali i ranijih požara. Trenutna je zgrada sagrađena od strane braće Fossati oko 1840-ih godina.

Budući da je prva crkva koja se tamo nalazila bila pretvorena u džamiju, dominikanci su odlučili crkvu preseliti u Galatu. Originalna dominikanska crkva sagrađena je 1604. godine od strane Đenovljanja. Osim Talijanima, ova crkva koja je jedna od tri srednjovjekovne istanbulske crkve, služi i zajednici naroda s Malte.

Sama crkva sagrađena je kao bazilika s oltarom u sredini. Svod nad zborskim dijelom plave je boje, ukrašen zlatnim zvijezdama. Stražnji crkveni zid naslonjen je na stare đenovljanske zidove. Crkveno dvorište izgrađeno je u skladu s osmanskom politikom prema kojoj sve crkve trebaju biti uvučene od glavnoga puta. Istočno crkveno dvorište ograđeno je visokim zidovima na kojima se nalaze skulpture i ugravirani natpisi, uglavnom na talijanskom, a dio natpisa nastavlja se i u kripti.

By: TV Exposed