Palača Topkapi – Turske Destinacije

Palača Topkapi neizostavna je atrakcija za sve koji posjećuju Istanbul, pogotovo prvi put. Palača je skoro 400 godina bila rezidencija osmanskih sultana te mjesto iz kojega su, pogotovo za vremena velike moći, sultani upravljali svijetom. Kao što je slučaj sa svakim velikim gradom, postoje stvari koje turisti moraju posjetiti kada dolaze prvi put. Topkapi palača ...

Palača Topkapi – Turske Destinacije

Palača Topkapi neizostavna je atrakcija za sve koji posjećuju Istanbul, pogotovo prvi put. Palača je skoro 400 godina bila rezidencija osmanskih sultana te mjesto iz kojega su, pogotovo za vremena velike moći, sultani upravljali svijetom.

Kao što je slučaj sa svakim velikim gradom, postoje stvari koje turisti moraju posjetiti kada dolaze prvi put. Topkapi palača svakako je jedna od tih atrakcija. Njezina je izgradnja započela nekoliko godina pošto je sultan Mehmet II. Osvajač (Fatih) ušao u grad, vjerojatno 1459. godine i trajala je nekoliko godina (vjerojatno deset). Značenje imena možemo prevesti i ako ne znamo turski jezik: sastoji se od izraza top i kapi, a mogli bismo ju onda prevesti kao palača „Topovskih vrata, topovske kapije“ jer je sagrađena na mjestu u kojemu su osmanski topovi probili kapiju staroga Konstantinopola.

Poznato je da je u palači živjelo gotovo četiri tisuće stanovnika jer je ista bila svojevrsni kompleks koja je obuhvaćala puno veće područje negoli je slučaj danas. Danas, naime, palača ne obuhvaća područje uz obalu jer je ono ima ključnu ulogu u istanbulskom prometu. Svakako, današnje stanje palače prilično je izmijenjeno i gotovo da i ne naliči originalnome, a razlog su tome obnove do kojih je došlo nakon potresa 1509. i požara 1665. godine.

Palača ima četiri glavna dvorišta, a uz nju postoje bolnica, pekare i velike kuhinje, kovačnica te džamije. Danas je samo dio prostorija otvoren za javnost dok se ostale strogo čuvaju.

Prva su vrata Carska, ona vode do prvog dvorišta u kojemu su bili uredi i u prava, druga su vrata Pozdrava gdje se nalazila carska riznica, treća su Čednosti koja vode u dvorište u kojemu je bio smješten harem. Posljednje, četvrto dvorište, dom je sultana, u njemu je terasa koja gleda na Bospor i privatne sultanove odaje.

Sredinom 19. st. izgrađena je palača Dolmabahče, dvor u stilu europskog historicizma, a tim činom Topkapi gubi na značaju. Sa svim ostalim spomenicima povijesne jezgre grada, smještenim u dijelu grada koji se popularno naziva „Povijesnim poluotokom“, 1985. g. i palača Topkapi uvrštena je na UNESCO-ov popis svjetske baštine.

Prema: Wikipedia, by: TV Exposed