Ulica Istiklal i Trg Taksim - Turske Destinacije

Ranije je već bilo riječi o popularnim destinacijama u Istanbulu, tj. mjestima koja se svakako moraju posjetiti tijekom boravka u tome gradu za koji se kaže da je „Prijestolnica svijeta.“ Istanbul je podijeljen na dva dijela – europski i azijski, a europski se pak dio opet dijeli nadvoje: rukavac Zlatni rog razdvaja europski dio na ...

Ulica Istiklal i Trg Taksim - Turske Destinacije

Ranije je već bilo riječi o popularnim destinacijama u Istanbulu, tj. mjestima koja se svakako moraju posjetiti tijekom boravka u tome gradu za koji se kaže da je „Prijestolnica svijeta.“ Istanbul je podijeljen na dva dijela - europski i azijski, a europski se pak dio opet dijeli nadvoje: rukavac Zlatni rog razdvaja europski dio na stari (povijesni) i moderni dio grada.

Unatoč svim navedenim podjelama, zahvaljujući izrazito dobroj prometnoj povezanosti, transfer s jednoga dijela grada na drugi, pogotovo javnim prijevozom (i to tramvajem i metroom) prilično je jednostavan. Olakšava to snalaženje i turistima, napose onima koji se u gradu nalaze prvi put. Prelazak s jedne strane grada na drugi prilično je jednostavan, a europski i azijski dio povezani su trima mostovima, dvama tunelima (jednim za metro, drugim za automobile) te stalnim trajektnim linijama tako da stanovnici Istanbula zapravo i ne doživljavaju činjenicu da prelaze s kontinenta na kontinent.

Galata kao simbol Istanbula - Turske Destinacije

Kada se govori o središtu grada, glavnom trgu i sl, dade se opet naići oprečne stavove, upravo zbog veličine i glomaznosti grada. Ipak, kada bi trebalo odrediti glavni trg i glavnu ulicu, to bi onda bili Trg Taksim, prometno središte grada, izrazito dobro povezano sa svim dijelovima Istanbula, pogotovo onima na europskoj strani. Najveća ulica, ono što je u Beogradu Knez Mihajlova, u Zagrebu Ilica, u Sarajevu Titova, u Istanbulu je Istiklal (tj. Ulica neovisnosti). Neke statistike kažu da njome subotom navečer prođe i do dva milijuna ljudi...

Trg Taksim

Avenija Istiklal bila je ranije središte raznih stranih veleposlanstava, tako da zgrade u njoj diči posebna arhitektura: dade se naići na neoklasicizam i neogotika, ali renesansa te mješavina art decoa s art nouveau. Dio grada u kojemu se nalazi Istiklal naziva se Beyoglu, dok se u starijim zapisima koristi izraz Pera. Posjećujući Istiklal svakako treba obratiti pozornost na nekoliko crkvi, od kojih je možda najljepša crkva sv. Ante na sredini ulice, ali i Santa Maria Draperis.

Spuštajući se od Trga Taksim ulicom Istiklal prema Karakoju, ulica postaje sve živopisnija, sa strane je sve više malih ulica (sokaka), šarenih dućana, antikvarijata, zgodnih lokala u kojima možete popiti tek cijeđeni sok od nara (šipka) ili limunadu s nanom (metvicom). Na dnu ulice nalazi se kula Galata... Od početka do kraja Avenije Istilal prolazi nostalgični tramvaj crvene boje, jedan od zaštitnih znakova grada.

Ako razmjenjujete novac (iz eura ili dolara u lire) preporučujemo da to napravite upravo u Ulici Istiklal, a ne na povijesnomu poluotoku.

By: TV Exposed